The deadline for exchange of Rs 2000 notes will end on 30th of this monthThe deadline for exchange of Rs 2000 notes will end on 30th of this month

2000 രൂപ നോട്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കാനോ മാറാനോ ആർബിഐ അനുവദിച്ച സമയം ഈ മാസം 30ന് അവസാനിക്കും. 2000 രൂപ നോട്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും മാറുന്നതിനുമുള്ള സമയം ഈ വർഷം മെയ് 23 മുതൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ആർബിഐയുടെ 19 റീജിയണൽ ഓഫീസുകളിൽ 2000 രൂപ മാറാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. കൂടാതെ സമീപത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് ശാഖയിൽ നിന്ന് 2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ മാറ്റി വാങ്ങാനും സാധിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *